User Online

User Online: 7
Today Accessed: 710
Total Accessed: 158647
Your IP: 54.152.38.154

กกพ.จ่อออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลอยน้ำภายในสิ้นปีนี้ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียเร็วๆ นี้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ.อยู่ระหว่างร่างระเบียบประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice : CoP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (โซลาร์ลอยน้ำ) ซึ่งจะเป็นการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลอยน้ำ คาดว่าจะสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในเร็วๆ นี้ และประกาศใช้ในปลายปีนี้

ส่วนการจัดทำระเบียบเพื่อรองรับโครงการประชารัฐโซลาร์เซลล์นั้น กกพ.ยังรอนโยบายจากภาครัฐ ซึ่งเข้าใจว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายละเอียด คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการเอกชนหลายรายให้ความสนใจลงทุนในโครงการโซลาร์ลอยน้ำ  solarcellcenter.com/img/cms/article/solar-panels floting

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ทางกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการดังกล่าวโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทั้ง 3 โครงการ คือ 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) สำหรับประชาชนทั่วไปแบบขายกำลังผลิตส่วนเกินเข้าระบบได้ หรือโซลาร์ภาคประชาชน 2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับประชาชนทั่วไปแบบไม่จำกัดปริมาณและไม่ขายเข้าระบบ หรือโซลาร์เสรี และ 3. โครงการประชารัฐโซลาร์เซลล์ ซึ่งคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะมีความชัดเจนในสิ้นปีนี้  

ที่มา: เผยแพร่: 21 ส.ค. 2561 15:17   ปรับปรุง: 21 ส.ค. 2561 15:57   โดย: MGR Online


SOLAR NEWS