User Online

User Online: 3
Today Accessed: 703
Total Accessed: 420013
Your IP: 3.233.221.90

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางเป็นเทคโนโลยีใหม่

          ประเทศไทยเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลกและใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาประเทศอาเซียน
โครงการโรงไฟฟ้า “ลพบุรี โซลาร์” ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 โดยบริษัทเอ็กโกกรุ๊ป ร่วมลงทุนกับบริษัทซีแอลพีไทยแลนด์ รีนิวเอเบิลส์ ลิมิเต็ดและบริษัท ไดมอนด์ เจเนอเรดิ้ง เอเชีย ลิมิเต็ด ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทพัฒนาแหล่งพลังงานธรรมชาติจำกัด โรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทฟิล์มบาง ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นโครงการแรกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ ไทย เพราะยิ่งหน้าร้อนประชาชนชาวไทย กลัวว่าจะมีไฟฟ้าไม่พอใช้ พลังงานไม่มีมาทดแทนต่อไปไม่ต้องวิตกกังวลอีกแล้ว
         โรง ไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ก่อสร้างเสร็จแล้วเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่วัน ที่ 22 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้ว 55 เมกะวัตต์ ช่วงนี้อยู่ระหว่างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมเพื่อให้ผลิตให้ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ ที่ 63 เมกะวัตต์ (จ่ายไฟฟ้าได้ 70,000 ครัวเรือน) ใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 550,000 แผง ระยะเวลาสัมปทานผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯใช้ระยะเวลา 25 ปี จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.3 ล้านตันและช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบในการผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 350,000 ตัน อยู่ในพื้นที่ 1,142 ไร่ มีขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานเรียงต่อกัน 250 สนาม
        แผง โซลาร์เซลล์จำนวนหลายแสนแผงติดตั้งบนคานโลหะ Super Dima ซึ่งทนต่อความชื้นสูงตั้งบนฐานรองรับทำจากปูนซีเมนส์ออกแบบให้ใช้งานได้ตลอด อายุงาน 25 ปี แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งให้หันหน้าแผงไปทางทิศใต้ทำมุมกับพื้นดิน 10 องศา ซึ่งได้คำนวณแล้วว่าทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพสูงสุด พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ่ายเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฝผ.) ส่งไปตามสายส่งจนถึงศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 3 ทางภาคเหนือจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ตอนบน ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์
        ที่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทู ( SPP2 ) ใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบผลึกรวมประกอบเข้ากับระบบปรับแผงโซลาห์เซลล์แบบหมุน ตามดวงอาทิตย์ นับเป็น 1 ใน 4 โรงไฟฟ้าเอกชนแห่งแรกในไทยที่ใช้เทคโนโลยีนี้ แผงโซลาห์เซลล์จะหมุนตามดวงอาทิตย์ทุก 8 นาที การหมุน1 ครั้งจะเปลี่ยนมุมไป 3 องศาใช้เวลาหมุนแต่ละครั้ง 20 วินาทีในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดพายุลมแรง คอมพิวเตอร์ จะสั่งการให้โซลาร์เซลล์ทุกแผงหันมุมขนานกับพื้นอย่างทันทีทันใด เพื่อความปลอดภัย การใช้แผงโซลาร์เซลล์ระบบหมุนตามดวงอาทิตย์ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแผลโซ ลาร์เซลล์แบบฟิลม์บางและมีความคงทนมากกว่า
        เอส พีพี ทู ก่อสร้างเสร็จและเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาสัมปทานผลิตไฟฟ้า 5 ปี และต่อสัญญาได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ โดยจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ( Adder ) เป็นระยะเวลานาน 10 ปีตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์จากโซลาร์เซลล์ 34,000 แผงในพื้นที่ 205 ไร่
        เรา มีแหล่งเรียนรู้คือ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกรีนเอ็ดดูเคชั่น เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีหอสังเกตการณ์สูง 5 ชั้น สร้างที่ศูนย์โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ของดีเมืองลพบุรี

  • ห้องกิจกรรมและเกมสำหรับเยาวชน
  • ห้องความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ แก่ผู้ชมที่สนใจโดยทั่วไป

        ข้อมูล ล่าสุดในภาพรวมการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก ราคาค่อนข้างลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลิตโดยเอกชนในประเทศจีนด้วยอาศัยแรงงานราคาถูกผลิตส่งออกในปริมาณมากๆ จนสามารถฉุดราคาแผงโซลาร์เซลล์ทั่วโลกให้ต่ำลง
        ประเทศ สเปนกำลังเปิดตัว โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เยมาโซลาร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ใช้แผงรวมแสงอาทิตย์ 2,650 แผงในพื้นที่ 1,156 ไร่ เป็นการรวมพลังงานความร้อนมาต้มน้ำในหอคอยแล้วนำไอน้ำที่ได้ไปปั่นกังหันกำ เนินไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับผู้บริโภคได้ 25,000 ครัวเรือน
        ใน ทวีปเอเชีย ประเทศจีน สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ มากกว่าไทยเรา 45 เมกะวัตต์ ที่เมืองตงหวง มณฑลกวนซู งบประมาณ 30,640 ล้านบาท ตามแผนคาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน 5 ปีเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบ
        จาก ผลงานวิจัยของคณะกรรมาธิการวิจัยร่วมแห่งสหภาพยุโรป เมื่อปี พ.ศ.2545 คาดว่าการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั่วโลกจะแตะระดับ 70,000 เมกะวัตต์ ในปีพ.ศ. 2563 และ 140,000 เมกะวัตต์ในปีพ.ศ.2573
        ใน อนาคตน่าจะเชื่อได้ว่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะดีขึ้น และจะมีราคาถูกลงคือ ยิ่งมีคนใช้กันมากก็ทำให้ต้นทุนการผลิตก็ยิ่งถูกลงตามมาสังเกตตามบ้านเรือน อาคารสถานที่บางแห่งจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ของระบบพลังงานให้มากขึ้น โดยนำระบบการจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
        ปัจจุบัน เราไม่ได้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์เองแต่นำเข้ามาแทบทั้งหมด เมื่อพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน) กำลังจะหมดไปแต่พลังแสงอาทิตย์ยังคงมีเช่นนี้ อีกนานนับ 4,500 ล้านปีจึงขึ้นอยู่กับคนเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ให้คุ้มค่ากับการลงทุนภาคการผลิตและสามารถขจัดข้อจำกัดต่างๆ ออกไปได้หรือไม่ และคิดว่าเราจะไม่ต้องรอจนกระทั่งน้ำมันและถ่านหินหมดไปเสียก่อนเราควรจะ เริ่มหาและนำพลังงานนี้ มาใช้มาเสริมมาทดแทนจะได้มีพลังงานใช้ได้นานๆ ยิ่งขึ้น

สจจ.อุบลราชธานี

จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่ : 2013-06-08


SOLAR NEWS

HOW SOLAR WORK

Tags

โซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ solar farm solar inverter บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม โซล่าอินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ รับซื้อไฟฟ้า จําหน่ายโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซล ขายไฟฟ้า วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ solar cell ราคา LappKabel Solar XLR-R grid tie solar cell Roof top solar อินเวอร์เตอร์ Schneider ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สายไฟ DC inverter Grid Tie Inverter solar cell ขาย รูฟท้อปโซล่า ขาย solar cell ราคาถูก Sshneider กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน สายไฟโซล่า โรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ Basket Cable Tray อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก โซล่าอินเวอร์เตอร์ ราคาถูก โครงการโซล่าเซลล์ รัฐบาล 2563 ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ โซล่าเซล โซล่าร์เซลล์ ภาคประชาชน การไฟฟ้า ราคา Solar mono solar farm ราคา โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ รางตะแกรงสายไฟ โรงจดรถ ทำโรงไฟฟ้า