User Online

User Online: 5
Today Accessed: 409
Total Accessed: 430650
Your IP: 44.222.218.145

ยุบสภาทำป่วนโครงการโซลาร์รูฟท็อปเดินหน้าต่อไม่ได้ ส่งผลกระทบชาวบ้านและอาคารธุรกิจที่ยื่นขอขายไฟฟ้ากว่า 6 พันราย เม็ดเงินลงทุนเกือบ 1 หมื่นล้านบาท รอเก้อบางรายเริ่มขอถอนตัว  ขณะที่ผู้รับเหมาติดตั้งเคว้ง ต้องรับภาระหนักจากออร์เดอร์แผงโซลาร์เซลล์ที่สั่งมาแล้วทำงานไม่ได้เริ่ม ขาดสภาพคล่อง
    นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปจำนวน 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์และอาคารธุรกิจ 100 เมกะวัตต์ ของกระทรวงพลังงานไม่สามารถดำเนินการได้ จากเดิมที่จะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในสิ้นเดือนมกราคม 2557 
    ทั้งนี้เนื่องจากติดปัญหากรณีที่โซลาร์รูฟท็อปที่มีขนาด 3.7 กิโลวัตต์ขึ้นไป เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3 ตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 ที่ห้ามตั้งโรงงานทุกประเภทในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย อาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย การจะดำเนินการได้จะต้องได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการหรือรง.4ก่อน หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยที่ผ่านมาได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) พยายามหาทางออกปัญหาดังกล่าว ที่จะแก้ไขกฎกระทรวงให้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป  กำลังผลิตไม่เกิน20 กิโลวัตต์ จัดเป็นโรงงานประเภทที่ 2 ไม่ต้องขอรง.4 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
    อีกทั้งจะต้องแก้ไขกฎกระทรวงที่ห้ามโรงงานทุกประเภทในบริเวณบ้านจัดสรร เพื่อการพักอาศัย อาคารชุดอาศัย บ้านแถวเพื่อการอาศัย และสถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากเขตติดต่อสาธารณะสถาน เช่น โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการของหน่วยงานรัฐไม่น้อยกว่า 50 เมตร
    นอกจากนี้การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปถือว่าเป็นโรงงานจึงต้องไปแก้ไขกฎหมายผัง เมือง เพื่อขอผ่อนผันให้สามารถตั้งอยู่ในเขตชุมชนได้ ซึ่งจะต้องไปเจรจากับกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ก่อมลพิษ และนำเสนอรัฐบาลพิจารณา
    "เมื่อมีคณะรัฐมนตรีรักษาการทำให้ทุกอย่างสะดุดไม่สามารถนำข้อกฎหมายเข้า สู่การพิจารณาในครม.ได้ อีกทั้งการแก้ปัญหากฎกระทรวง และกฎหมายผังเมืองอาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการที่ประชาชนหรืออาคารชุดที่เสนอยื่นขอติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปไป แล้วจะต้องรอแก้ไขกฎหมายต่างๆเสร็จเรียบร้อยก่อน"
    ศ.ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีบ้านพักอาศัยเข้ามายื่นขอติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปประมาณ 6.040 พันราย คิดเป็นกำลังผลิต 52.29 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจจำนวน 201 ราย กำลังผลิต100 เมกะวัตต์ ยอมรับว่าขณะนี้การติดตั้งยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดข้อกฎหมายของกรมโรงงานฯและกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยที่ผ่านมากรมโรงงานฯยอมแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  ส่วนการแก้กฎผังเมืองยังอยู่ในขั้นเจรจาเพื่อเสนอเพิ่มประเภทโรงไฟฟ้าที่ไม่ ให้เกิดมลพิษและใช้พลังงานทดแทนบางประเภทให้สามารถตั้งอยู่ในเขตชุมชนได้ แต่เมื่อยุบสภา ยิ่งทำให้การแก้กฎหมายต่างๆล่าช้าออกไปอีก
    ด้านนายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่าหลังจากที่นโยบายส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อปต้องหยุดชะงักเนื่องจากติด กฎหมายผังเมืองและรง.4 ทำให้โครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งคาดว่าจะต้องยืดระยะเวลาขายไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)ออกไปอีก 1-2 ปี จากเดิมที่ตั้งเป้าจะขายไฟฟ้าให้ได้ภายในเดือนมกราคม 2557 และจากการสอบถามผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตั้งแผงเซลล์ กำลังได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะไม่สามารถเดินหน้างานรับเหมาดังกล่าวได้
    "เรื่องนี้ได้สอบถามไปยังกระทรวงพลังงานแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าCOD ต้องเลื่อนออกไป เพราะไปติดกฎหมายของหลายกระทรวง ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรายเล็กที่ตั้งใจจะเปิดกิจการเพื่อ รองรับโครงการนี้ เมื่อชะงักไปแบบนี้ก็น่าเห็นใจ คาดว่าความเสียหายทั้งระบบคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท"
    เช่นเดียวกับนางวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้สั่งออร์เดอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อมาติดตั้งโซลาร์รู ฟท็อปแล้วประมาณ5 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นมูลค่าราว300 ล้านบาท มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้รับเหมารายเล็กที่สั่งของเข้ามาแล้วแต่ยัง ไม่ได้ติดตั้งเริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงินแล้ว
    "สำหรับเอสพีซีจีเป็นบริษัทใหญ่และมีโครงการทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 40 เมกะวัตต์ หากสะดุดลง หรือต้องยกเลิกโครงการก็ไม่มีปัญหา เพราะสามารถนำแผงโซลาร์เซลล์ไปใช้ในโรงไฟฟ้าได้ ขณะที่รายเล็กต้องแบกรับออร์เดอร์ที่สั่งเข้ามาซึ่งจะได้รับความเสียหาย มากกว่า
    ด้านนายสุวิทย์  ธรณินทร์พาณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิแทลลิค จำกัด และในฐานะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการรับเหมาติดตั้งแผงเซลล์ได้รับความเดือดร้อนอย่างจากการ เลื่อนซีโอดีโครงการโซลาร์รูฟท็อป โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กหรือเอสเอ็มอี เพราะบางรายตุนสินค้าไว้บางส่วนแล้ว แต่สต๊อกในมือคงไม่มาก ขณะที่การตกลงกันระหว่างภาครัฐก็ยังไม่มีความชัดเจน  ทำให้โครงการไม่สามารถเดินหน้าได้
    "ตอนนี้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ได้รับผลกระทบทั้งหมด เนื่องจากซีโอดีต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี และยิ่งมีการยุบสภา คงต้องรอรัฐบาลชุดใหม่  ขณะที่ผู้ประกอบการตกอยู่ในภาวะขาดทุนเป็นแถว  ลูกค้าบางรายเมื่อไม่มีความชัดเจนก็ทยอยถอนตัวบ้างแล้ว  ดังนั้นจึงต้องหารือกับกกพ.ว่าจะทำอย่างไรเพื่อเป็นวันสต็อปเซอร์วิส เพราะรัฐบาลได้มอบอำนาจให้กกพ. ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะให้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้

ที่มา: จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2,907  วันที่ 22 - 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2556


SOLAR NEWS

HOW SOLAR WORK

New products

» Do not allow new products at this time.

Tags

Roof top solar สายไฟ DC ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ solar cell ขาย รูฟท้อปโซล่า พลังงานแสงอาทิตย์ LappKabel Solar XLR-R ขาย solar cell ราคาถูก solar cell ราคา โซล่าเซลล์ solar cell โซล่าฟาร์ม สายไฟโซล่า Longi mono โซล่าร์เซลล์ ภาคประชาชน การไฟฟ้า โซล่า ชาร์จเจอร์ คอนโทรล โซล่าชาร์จเจอร์ รางตะแกรงสายไฟ แผงโซล่าเซลล์ ราคา ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า 2563 ขั้นตอนการขออนุญาติทำโซล่ารูฟ MED basket Tray บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม ราคา Solar mono โซลาร์ภาคประชาชน pantip แผงโซล่าเซลล์ Longi solar เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ รางตะกร้าสายไฟ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน โครงการโซล่าเซลล์ รัฐบาล 2563 โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ Basket Cable Tray รับซื้อไฟฟ้า solar monitoring โซ ล่า ประชาชน โซล่าอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน phoenix fuse holder DC Surge Arrester จําหน่ายโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซ ล่า เซลล์ ก ฟ น MC4 ระบบแสดงผลพลังงานแสงอาทิตย์