User Online

User Online: 3
Today Accessed: 407
Total Accessed: 430649
Your IP: 44.222.218.145

คนไทยร้องจ๊ากค่าไฟจ่อพุ่ง5บาท จากผลการคำนวณแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุด
แนวโน้มค่าไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปรับปรุงใหม่ หรือ PDP 2557-2573 มีสิทธิ์ทะลุ 5 บาท หลังการคำนวณเบื้องต้นของ สนพ. 3 แนวทาง เน้นเชื้อเพลิงถ่านหิน-นิวเคลียร์ เพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติที่กำลังจะหมดจากอ่าวไทย ขณะนี้รอความชัดเจนตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) รอบใหม่ เตือนการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเสี่ยงด้านความมั่นคง

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ หรือ PDP (Power Development Plan) ปี 2557-2573 ว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการค่าพยากรณ์ครั้งล่าสุด ยังไม่สามารถระบุค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load-forecast) ฉบับใหม่ได้ แม้ว่าจะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดใหม่ (Peak) ไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน

ที่ผ่านมาถึง 26,942 เมกะวัตต์ (ทำลายสถิติ Peak ปีก่อนที่ 26,598.1 เมกะวัตต์) ไปแล้วก็ตาม แต่ สนพ.ยังเชื่อมั่นว่าอาจจะเกิด Peak ขึ้นใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ฉะนั้นทาง สนพ.จึงเห็นควรที่จะรอให้ได้ตัวเลขความต้องการใช้ไฟที่ชัดเจนก่อน เพื่อให้แผน PDP คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในการหารือเพื่อจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ สนพ.ยังคงยึด 3 ทางเลือกคือ 1) ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ หันมาใช้กำลังผลิตจากถ่านหินเป็นหลักและเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ 2) กำลังผลิตหลักจะมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือนิวเคลียร์ (ไม่มีก๊าซ) และ 3) เน้นการใช้พลังงานทดแทนและการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ในการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าตามแผน PDP ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ปี 2555-2557) จะอยู่ระหว่าง 4-4.50 บาท/หน่วย ซึ่งจัดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่ สนพ.จะต้องคงไว้ในแผน PDP ฉบับใหม่ด้วย

(ปี 2557-2573) แต่ถ้าหากพิจารณาจากอัตราค่าเชื้อเพลิงในปัจจุบันโดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแล้วมีความเป็นไปได้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าในแผน PDP ฉบับใหม่จะพุ่งขึ้นสูงระหว่าง 4.50-5 บาท/หน่วยในช่วงท้ายแผนได้

"โจทย์สำคัญของแผน PDP ฉบับใหม่จึงอยู่ที่ว่า เราจะรักษาระดับอัตราค่าไฟฟ้าไม่ให้สูงจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมได้อย่างไร โดยเฉพาะการรักษาระดับค่าไฟฟ้าตลอดช่วง 10-15 ปีแรกของแผนให้ไม่เกิน 5 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ในบางทางเลือกที่คำนวณค่าไฟออกมาเบื้องต้นพบว่า ค่าไฟพุ่งขึ้นไปถึง 6 บาท/หน่วย ซึ่งเราต้องตัดทางเลือกดังกล่าวทิ้งไปทันที ตรงนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยว่า จะเลือกโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างไร โดยขณะนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงเป็นโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนผลิตไฟฟ้าต่ำที่สุดอยู่"

นายเสมอใจกล่าวเพิ่มเติมว่าหากพิจารณาทางเลือกที่ 3 หรือการเน้นไปที่พลังงานทดแทนและการซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน ทาง สนพ.พบว่า ต้นทุนค่าไฟฟ้าของพลังงานทดแทนค่อนข้างสูง จึงต้องเพิ่มการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่มีต้นทุนผลิต 2.60 บาท/หน่วยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเฉลี่ยอัตราค่าไฟไม่ให้สูงมากเกินไป

แต่ยังมีข้อกังวลว่า การพึ่งพาไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านมากไปอาจจะมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ในขณะที่ทางเลือกที่ 1 การใช้ก๊าซ ประชาชนยอมรับ แต่อัตราค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับขึ้นตามราคาก๊าซตลอด

ส่วนสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP) ตามแผน PDP ฉบับใหม่ จะรักษาสัดส่วนการผลิตไว้ที่ระดับ 50 : 50 ต่อไปหรือไม่นั้น หากพิจารณาศักยภาพของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ IPP ในปัจจุบันที่มีทั้งเงินลงทุนและเทคโนโลยีแล้ว มีความเป็นไปได้ว่า ในระดับนโยบาย "อาจจะ" ปรับสัดส่วนใหม่ เช่น 60 : 40 ก็เป็นได้ เพราะปัจจุบันกำลังผลิตใหม่ของ กฟผ.ยังไม่สามารถพัฒนาได้

"การคงสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าไว้ที่ 50 : 50 ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่เกิดไฟฟ้าดับ ที่ผ่านมาก็เคยดับแล้วในพื้นที่ภาคใต้ กระทรวงพลังงานพยายามให้อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการแข่งขันกันมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งที่เป็น SPP หรือ IPP กฟผ.เองก็มีการตั้งบริษัทลูก ไม่ว่าจะเป็น EGCO และ RATCH ที่ สนพ.มองคือ กฟผ.ได้เปรียบคนอื่น ๆ ค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของที่ดินที่มีรวมกว่า 1,000 ไร่"

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อัตราค่าไฟฟ้าในอนาคตจะต้องสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย เพราะเมื่อพิจารณาจากอัตรา

ค่าไฟในปัจจุบัน (3.96 บาท/หน่วย) ถือว่าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมค่อนข้างมาก และไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบ แต่อาจจะกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงเกินไปจนไม่จูงใจ

แต่หากมีการใช้พลังงานที่ช่วยปรับเพิ่มสมรรถนะในการผลิตได้แต่ต้องเพิ่มต้นทุนก็จะต้องมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอีกว่าต้นทุนคู่แข่งเป็นอย่างไร ทั้งในประเทศและตลาดโลก โดยราคาต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมต้องสอดคล้องกันทั้งต้นทุนพลังงานและเสถียรภาพของพลังงานที่ใช้ คงต้องดูแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่ชัดเจนอีกครั้งว่าภาพรวมของราคาค่าไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หากมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในอนาคต จะต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลก สำหรับผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมรับมือ เพราะราคาพลังงานเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่อาจจะมากน้อยหรือช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย

ส่วนการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมนั้นมองว่าพลังงานทุกชนิดมีความแตกต่างกัน เช่น ถ่านหินก็ยังมีความจำเป็นในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องใช้หม้อต้มขนาดใหญ่ หากใช้แก๊สจะเป็นการเพิ่มต้นทุน ส่วนการขนส่งก็ยังต้องใช้แก๊สและส่วนพลังงานทดแทนอื่น ๆ ก็ควรนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ก็คงจะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ 13 พ.ค. 57 11.22 น.


SOLAR NEWS

HOW SOLAR WORK

New products

» Do not allow new products at this time.

Tags

Roof top solar สายไฟ DC ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ solar cell ขาย รูฟท้อปโซล่า พลังงานแสงอาทิตย์ LappKabel Solar XLR-R ขาย solar cell ราคาถูก solar cell ราคา โซล่าเซลล์ solar cell โซล่าฟาร์ม สายไฟโซล่า Longi mono โซล่าร์เซลล์ ภาคประชาชน การไฟฟ้า โซล่า ชาร์จเจอร์ คอนโทรล โซล่าชาร์จเจอร์ รางตะแกรงสายไฟ แผงโซล่าเซลล์ ราคา ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า 2563 ขั้นตอนการขออนุญาติทำโซล่ารูฟ MED basket Tray บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม ราคา Solar mono โซลาร์ภาคประชาชน pantip แผงโซล่าเซลล์ Longi solar เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ รางตะกร้าสายไฟ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน โครงการโซล่าเซลล์ รัฐบาล 2563 โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ Basket Cable Tray รับซื้อไฟฟ้า solar monitoring โซ ล่า ประชาชน โซล่าอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน phoenix fuse holder DC Surge Arrester จําหน่ายโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซ ล่า เซลล์ ก ฟ น MC4 ระบบแสดงผลพลังงานแสงอาทิตย์