User Online

User Online: 5
Today Accessed: 715
Total Accessed: 158651
Your IP: 54.152.38.154

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Privacy Policy)

www.solarcellcenter.com ให้ความสำคัญที่สุดเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน

    1.ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นแต่ หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือการดำเนินการทางกฎหมาย
    2.ทางเราจะใช้ข้อมูลของลูกค้า เพื่อใช้ในการบริการคำนวณ ออกแบบ ติดตั้ง ในงานที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์เท่านั้น
    3.ข้อบังคับที่ทางเรากำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
    4.หากท่านมีความต้องการ ที่จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร ข้อมูลจากเรา หรือต้องการที่จะให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน สามารถแจ้งได้ที่ yordsapath@solarcellcenter.com


SOLAR NEWS