User Online

User Online: 6
Today Accessed: 657
Total Accessed: 346337
Your IP: 44.192.65.228

ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความกังวลเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึงแม้ว่าจะสามารถเลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบออกไปได้อีก 1 เดือนก็ตาม

ทั้งนี้ผลการพิจารณาของ กกพ. ในประเด็นดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของ กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในการกำกับการรับซื้อไฟฟ้าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กกพ.จึงได้มีมติว่า ในระหว่างการนำเสนอขอขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อ กพช. นั้น ให้สงวนสิทธิ์ของผู้ที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้าในโครงการ Solar PV Rooftop ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งผู้ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ในขั้นตอนของการลงนามซื้อขายไฟฟ้า และการขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับอนุญาตแล้ว ก็สามารถดำเนินการติดตั้งระบบ Solar Rooftop และจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

“ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ได้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ซึ่งในส่วนของ กกพ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้มีมติดังกล่าวออกมาเพื่อเป็นการสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับการตอบรับการซื้อไฟฟ้าจากทั้ง กฟน. และ กฟภ. นอกจากนี้ กกพ.ยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหาทางออกเรื่องการขออนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมั่นใจได้ว่าถึงอย่างไรก็ยังสามารถจ่ายไฟเข้าสู่ระบบได้แน่นอน” ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก กล่าว

ที่มา: http://www.banmuang.co.th

วันที่ 21/01/2557 เวลา 10:04 น


SOLAR NEWS

HOW SOLAR WORK

New products

MED® SUS ยี่ห้อ "มีดี" รางตะแกรงสายไฟสแตนเลส
MED® SUS Cable Mesh Tray  ยี่ห้อ "มีดี" รางตะแกรงสายไฟสแตนเลส ราคาถูก...
Read more
9.63 kW Solar Rooftop โซล่ารูฟท็อป 9.63 กิโลวัตต์ 3 เฟส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Solar Roof Top 9.63 kW  โซล่ารูฟท็อป 9.63 กิโลวัตต์...
Read more
4.815 kW Solar Rooftop โซล่ารูฟท็อป 4.815 กิโลวัตต์
Solar Rooftop 4.815 kW  โซล่ารูฟท็อป 4.815 กิโลวัตต์...
Read more
3.21 kW Solar Rooftop โซล่ารูฟท็อป 3.21 กิโลวัตต์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Solar Roof Top 3.21 kW  โซล่ารูฟท็อป 3.21 กิโลวัตต์...
Read more
บ้านตู้คอนเทนเนอร์ผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูป Solar PV Container Home รุ่น ATM8000-10kW
บ้านตู้คอนเทนเนอร์ผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูป Style Modern...
Read more
โรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Carport 10kW
โรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Carport ประโยชน์ใช้สอยมากมาย...
Read more

» All new products

Tags

โซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ solar farm บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม solar inverter โซล่าอินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขายไฟฟ้า วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ รับซื้อไฟฟ้า จําหน่ายโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซล ขาย solar cell ราคาถูก สายไฟ DC solar cell ราคา solar cell Roof top solar อินเวอร์เตอร์ Sshneider inverter ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LappKabel Solar XLR-R solar cell ขาย รูฟท้อปโซล่า Schneider Grid Tie Inverter grid tie สายไฟโซล่า กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน โซล่าอินเวอร์เตอร์ ราคาถูก ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ โซลาร์ภาคประชาชน pantip ติดตั้งโซล่าฟาร์ม ราคา Solar mono การลงทุนทำsolar farm โรงจดรถ ทำโรงไฟฟ้า Longi solar เครื่องแปลงกระแสไฟ Carport อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ รางตะแกรงสายไฟ โซล่า ชาร์จเจอร์ คอนโทรล MED basket Tray grid inverter