User Online

User Online: 3
Today Accessed: 977
Total Accessed: 420013
Your IP: 3.233.221.90

นิยามของคำว่า "การลงทุน" หมายถึง การนำเงินที่เก็บสะสมไว้ นำไปสร้างผลตอบแทนในอนาคตที่สูงกว่าการออม ณ.ปัจจุบัน ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่า เงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า  หรืออาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยที่จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นการตัดสินใจลงทุน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน

ในปัจจุบัน มีทางเลือกสำหรับการลงทุน ให้เราเลือกมากมาย ทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ, สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นทุนกองทุนรวม RMF, LTF ต่างๆ,หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น หรือ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) เช่น ทองคำ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ การมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุน จึงมีความสำคัญต่อเรามาก                                                                  การลงทุนโดยไม่มีความรู้ หรือไม่เข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและทางเลือกในการลงทุนดีพอ ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

วันนี้เราขอแนะนำ การลงทุนอีกประเภทนึง คือ การลงทุน ในโซลาร์รูฟท๊อป ( Investment in Solar Rooftop) จากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้มี โครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี เป็นโครงการที่จะเน้นการผลิตไฟฟ้าใช้เอง เป็นหลัก ส่วนที่เหลือสามารถขายเข้าสู่ระบบได้  หลังจากถกเถียงกันมานานถึงผลกระทบค่า ft ในอนาคต  จนกระทั่งได้ผลสรุปจาก สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าส่งผลกระทบน้อยมาก ซึ่งไม่เกิน  3 สตางค์ต่อหน่วย... อ่านต่อ http://solarcellcenter.com/en/content/56--300-MW

ถาม: การติดตั้งโซล่ารูฟ ผลิตไฟใช้เอง จะประหยัดได้อย่างไร
ตอบ: 
หากคุณผลิตไฟได้ 1 หน่วย ก็เท่ากับคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟ 1 หน่วย คิดแล้วเป็นเงินหน่วยละ 4.2 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทมิเตอร์ของคุณ)

ถาม: มิเตอร์ไฟฟ้ามีกี่ประเภท
ตอบ: ทั้ง กฟน. และ กฟภ. แบ่งได้เป็น 8 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีอัตราค่าไฟไม่เท่ากันนะครับ

ถาม: เราจะดูประเภทมิเตอร์ได้ที่ไหน
ตอบ: สามารถดูในบิลแจ้งค่าไฟได้เลย (ในกรอบสีแดง)

ถาม: การลงทุน ในโซลาร์รูฟท๊อป ใครจะได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด (ประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดต่อหน่วย, kWh)
ตอบ: ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจขนาดเล็ก มิเตอร์ประเภทที่ 2.2 แบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ หรือที่เรียกว่า TOU นั้นเอง   ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน ซึ่งอัตราค่าไฟในช่วงกลางวัน (ON Peak) สูงถึงหน่วยละ 5.7982 บาทครับ 

P    (On Peak) : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
OP (Off Peak) : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
H    (Off Peak Holiday) : เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)

ถาม: ผู้ใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ประเภทที่ 2 คือใคร
ตอบ:สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  รวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม หน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องกำรพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ำกว่ำ 30 กิโลวัตต์ (Demand)

ถาม: การลงทุน ในโซลาร์รูฟท๊อป ( Investment in Solar Rooftop) คุ้มจริงหรือไม่? กี่ปีคืนทุน? ผลตอบแทนปีละกี่เปอร์เซ็น?                                

ตอบ: ผมขอยก 3 ตัวอย่าง เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก 2 ตัวอย่าง และ

มิเตอร์ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ดังนี้

         1.มิเตอร์ประเภทที่ 2    2.1 อัตราปกติ ใช้ไฟเกิน 400หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 4.4217 บาท

สมมุติว่าติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 10kW ราคา 350,000 บาท** จะผลิตไฟเฉลี่ย 1,200*** หน่วยต่อเดือน  

ก็จะสามารถประหยัดค่าไฟได้ =4.4217 x 1,200หน่วย= 5,306 บาท (ไม่คิดรวมค่าขายไฟส่วนเกิน)

จุดคืนทุนอยู่ที่ 65 เดือน หรือ 5 ปี 5 เดือน ครับ 

หากมองเป็นการลงทุนใน ราคา 350,000 บาท 

สามารถประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 5,300 บาท หรือปีละ  63,600 บาทต่อปี

คิดเป็นเปอเซ็นต์ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน ROI =63,600/350,000= 18.17% ครับ  

         2.มิเตอร์ประเภทที่ 2   

         2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) หน่วยละ 5.7982 บาท

สมมุติว่าติดตั้ง Solar Rooftop 10kW ราคา 350,000 บาท** จะผลิตไฟเฉลี่ย 1,200*** หน่วยต่อเดือนเท่ากัน

จะประหยัดค่าไฟช่วง On peak = 5.7982 x 1,200 หน่วยต่อปี x 260วัน (On peak) / 365วันต่อปี = 4,856 บาท

                              Off peak = 2.6369 x 1,200 หน่วยต่อปี x 105 วัน ( Off peak) / 365 วันต่อปี = 910 บาท

                               รวมจะสามารถประหยัดได้ = 4,856+910 = 5,766 บาท ** (ไม่คิดรวมค่าขายไฟส่วนเกิน)

จุดคืนทุนอยู่ที่ 60 เดือน หรือ 5 ปี 0 เดือน ครับ 

หากมองเป็นการลงทุน 350,000 บาท 

สามารถประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 5,766 บาท หรือปีละ  69,192 บาทต่อปี

คิดเป็นเปอเซ็นต์ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน ROI =69,192/350,000= 19.76% เลยทีเดียวนะครับ  

        3.มิเตอร์ประเภทที่ 3   

        3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)  (แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์)

สมมุติว่าติดตั้ง Solar Rooftop 10kW ราคา 350,000 บาท** จะผลิตไฟเฉลี่ย 1,200*** หน่วยต่อเดือนเท่ากัน

จะประหยัดค่าไฟช่วง  On peak = 4.2097 x 1,200หน่วยต่อปี x 260วัน (On peak) / 365วันต่อปี = 3,598 บาท

                                Off peak = 2.6295 x 1,200 หน่วยต่อปี x 105 วัน ( Off peak) / 365 วันต่อปี = 907 บาท

                                รวมจะสามารถประหยัดได้ = 3,507+907 = 4,505 บาท ** (ไม่คิดรวมค่าขายไฟส่วนเกิน)

จุดคืนทุนอยู่ที่ 77 เดือน หรือ 6 ปี 5 เดือน ครับ 

หากมองเป็นการลงทุน 350,000 บาท 

สามารถประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 4,505 บาท หรือปีละ  54,060 บาทต่อปี

คิดเป็นเปอเซ็นต์ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน ROI =54,060/350,000= 15.44% ครับ  

 

จากตัวเลขของผลตอบแทนทั้ง 3 กรณี ออกมาถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว...เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในระยะยาวกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

** ราคา Solar Rooftop เป็นราคาอ้างอิง ณ.ปี 2563 เพื่อใช้ในการคำนวณเท่านั้น ราคาจะแตกต่างขึ้นอยู่กับคุณภาพและแบรนด์เนม

*** ปล. ตัวเลขการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยมากน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานที่ตั้ง, ภูมิประเทศ, คุณภาพแผงและอินเวอเอตร์, องศาและทิศทางอาคาร, เทคนิคการออกแบบของวิศวกร, ประสบการณ์ติดตั้งของทีมช่าง และที่สำคัญที่สุด คือ หลังคาบ้านท่าน น้ำต้องไม่รั่ว ครับ

เขียนโดย  www.solarcellcenter.com      กันยายน พ.ศ.2560 

คุณภาววิทย์ แนะนำให้ "ออมในหุ้น" 

ส่วนเรา บจก.มหานครฯ แนะนำให้ "ออมในโซล่าร์รูฟท๊อป" ครับSOLAR NEWS

HOW SOLAR WORK

Tags

โซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ solar farm solar inverter บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม โซล่าอินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ รับซื้อไฟฟ้า จําหน่ายโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซล ขายไฟฟ้า วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ solar cell ราคา LappKabel Solar XLR-R grid tie solar cell Roof top solar อินเวอร์เตอร์ Schneider ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สายไฟ DC inverter Grid Tie Inverter solar cell ขาย รูฟท้อปโซล่า ขาย solar cell ราคาถูก Sshneider กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน สายไฟโซล่า โรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ Basket Cable Tray อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก โซล่าอินเวอร์เตอร์ ราคาถูก โครงการโซล่าเซลล์ รัฐบาล 2563 ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ โซล่าเซล โซล่าร์เซลล์ ภาคประชาชน การไฟฟ้า ราคา Solar mono solar farm ราคา โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ รางตะแกรงสายไฟ โรงจดรถ ทำโรงไฟฟ้า