User Online

User Online: 3
Today Accessed: 1086
Total Accessed: 166434
Your IP: 18.209.104.7

กระทรวงพลังงาน : "ยิ่งลักษณ์" ลุยพลังงานทดแทนเต็มสูบ ปรับเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าทะลุ 1.3 หมื่นเมกะวัตต์ คาดทดแทนนำเข้ามากถึง 7 แสนล้านบาทต่อปี เผยพระเอกมาแรง "ก๊าซชีวภาพ" ครองแชมป์ เดินหน้านโยบายเอาใจรากหญ้าส่งเสริมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บ้านให้แล้วเสร็จปลายปีนี้ คิวต่อไปรับซื้อไฟฟ้า จากชุมชนราคาพิเศษ

หลังที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบ ปรับเป้าหมายใหม่แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี ระหว่างปี 2555-2564 หรือ AEDP โดยปรับพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นมากถึง 13,927 เมกะวัตต์นั้น

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวย การสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยกับ "สยามธุรกิจ" ว่า แผนพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ได้ปรับเป้าหมายขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็น 13,927 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น จากเดิม 4,726 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นประเภทพลังงานลม ปรับขึ้นเป็น 1,800 เมกะวัตต์ จากเดิม 1,200 เมกะวัตต์, พลังงานแสง อาทิตย์ เพิ่มเป็น 3,000 เมกะวัตต์ จากเดิม 2,000 เมกะวัตต์, พลังงานจากขยะ เพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ จากเดิม 160 เมกะวัตต์, ชีวมวลเพิ่มเป็น 4,800 เมกะวัตต์ จากเดิม 3,630 เมกะวัตต์ และก๊าซชีวภาพ เพิ่มขึ้นเป็น 3,600 เมะกะวัตต์ จากเดิม 600 เมกะวัตต์ ซึ่งก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่มาจากหญ้าเนเปียร์

"เป้าหมายใหม่พลังงานทดแทนได้ปรับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเป็น 13,927 เมกะวัตต์ โดยได้ปรับลดพลังงานทดแทนจากน้ำมัน BHD จากเดิม 5 ล้านลิตร เหลือ 3 ล้านลิตร ทำให้ภาพรวมแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอยู่ในสัดส่วน 25% เหมือนเดิม ซึ่งจะสามารถทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้มูลค่า 7 แสนล้าน บาทต่อปี ภายในปี 2664"

ทั้งนี้ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนที่ปรับใหม่ปรากฏว่า พลังงานจากก๊าซชีวภาพมีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมมากที่สุด 3,000 เมกะวัตต์ เป็นการปรับเพิ่มจากพืชพลัง งานโดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะจัดตั้งต้นแบบโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 1 เมกะวัตต์ จำนวน 12 โรง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่เป้าหมาย

ส่วนพลังงานลมที่ปรับเป้าหมายรับซื้อเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นเพราะ ผลการศึกษาระบุว่ามีพื้นที่ในหลายจังหวัด ที่มีศักยภาพ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์, กาญจนบุรี, ระนอง และสุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีแผน จะส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร โดยมีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน เป้าหมาย 800 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ กพช. ได้เห็นชอบอัตราการรับซื้อ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff : FIT สำหรับ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์ อัตรา FIT หน่วยละ 6.96 บาท 2.กลุ่มอาคารธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ระหว่าง 10-250 กิโลวัตต์ อัตรา FIT หน่วยละ 6.55 บาท และ 3.กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งระหว่าง 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT หน่วยละ 6.16 บาท

พร้อมกันนี้จะจัดให้มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาในปี 2556 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์ โดยให้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า รวมถึงหลักเกณฑ์และการออกประกาศเชิญชวน พร้อมกำหนดอัตราการลดหย่อนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเพื่อเป็นเกณฑ์ให้การไฟฟ้าลดหย่อน ให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

นอกจากนี้ กพช. ยังเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน ซึ่งกระทรวงพลังงานจะกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า พิเศษสำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน โดยเห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนมีเป้า หมายกำลังการผลิตติดตั้งรวม 800 เมกะวัตต์ และมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษ ดังนี้ ปีที่ 1-3 ระบบ FIT อัตราหน่วยละ 9.75 บาท ปีที่ 4-10 ระบบ FIT อัตราหน่วยละ 6.50 บาท ปีที่ 11-25 ระบบ FIT อัตราหน่วยละ 4.50 บาท ตามแผนจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี 2557

ที่มา. สยามธุกิจ วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.22 น.


SOLAR NEWS

Tags

โซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ solar inverter solar farm solar cell ขาย พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม solar cell ราคา solar cell โซล่าอินเวอร์เตอร์ สายไฟ DC ขายไฟฟ้า Sshneider วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ LappKabel Solar XLR-R รับซื้อไฟฟ้า Schneider จําหน่ายโซล่าเซลล์ Grid Tie Inverter แผงโซล่าเซล รูฟท้อปโซล่า อินเวอร์เตอร์ ขาย solar cell ราคาถูก deep cycle battery inverter Roof top solar สายไฟโซล่า กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ grid tie Longi mono ส่วนประกอบของโซล่าเซลล์ โกลแบต ติดตั้งโซล่าฟาร์ม Asian Solar การลงทุนทำsolar farm ขายแผงโซลา เครื่องแปลงกระแสไฟ อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก โซล่าเซลล์ ปั้มน้ำ แผง solar cell โซล่า ชาร์จเจอร์ คอนโทรล inva ราคา Solar mono โซล่าชาร์จเจอร์