User Online

User Online: 3
Today Accessed: 501
Total Accessed: 110616
Your IP: 54.81.116.187

โดยปัจจุบันทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แจ้งว่า ตัวเลขการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) มีทั้งสิ้น 3,024 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โซลาร์ฟาร์ม 2,627 เมกะวัตต์ ,โซลาร์รูฟท็อป 130 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือเป็นโซลาร์ราชการและสหกรณ์การเกษตร 267 เมกะวัตต์ นอกจากนี้กกพ.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโซลาร์รูฟท็อปที่อยู่นอกระบบ คาดว่าปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 70-80 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่จะติดตั้งในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน คาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 100 เมกะวัตต์

“เนื่องจากมีผู้เข้ามาขอใบอนุญาตติดตั้งทุกเดือน ขณะที่โซลาร์รูฟท็อปที่ไม่ได้จดแจ้งในส่วนของนิคมอุตสาห กรรม หลังคาโรงงาน ซึ่งผลิตเองใช้เองก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนตอนนี้ลดลงมาก”

นอกจากนี้ยังไม่นับรวมโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

นายดุสิต เครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย เปิดเผยว่า ทิศทางโซลาร์รูฟท็อปในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น จากนโยบายของภาครัฐซึ่งทราบว่านายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ ได้เข้ามาพิจารณารายละเอียดโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่คาดว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Net Billing ที่สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ แต่จะเปิดรับซื้อกี่เมกะวัตต์นั้น ยังต้องรอความชัดเจนต่อไป

ขณะที่การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรีในรูปแบบผลิตเองใช้เอง(ไอพีเอส) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เตรียมเสนอเข้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จากนั้นจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป คาดว่าผู้ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรีแบบที่ไม่ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบ จะไม่มีการจำกัดโควตา แต่อาจจำกัดเรื่องความสามารถในการเชื่อมต่อระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการโซลาร์รูฟท็อปในรูปแบบ Private PPA ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน ที่เช่าหลังคาลงทุนโซลาร์รูฟท็อปแล้วขายไฟฟ้าให้เจ้าของโครงการหรืออาคารนั้น ๆ ในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟ้าฯ
ดังนั้น ด้วยต้นทุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ที่ปรับตัวลดลงมา 5-10% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ตํ่ากว่า 40 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ จึงคาดว่าในปีนี้ จะมีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มสูงขึ้นในระบบ 300-500 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโซลาร์เซลล์(โซลาร์รูฟท็อป และโซลาร์ฟาร์ม) เข้าระบบแล้วมากกว่า 2,600 เมกะวัตต์


จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้มีเอกชนหลายรายเข้ามาในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโซลาร์รูฟท็อประบบ Private PPA ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการันตีค่าไฟถูกกว่าการไฟฟ้าฯ 10% และคาดว่าแนวโน้มจะมีเอกชนเข้ามาในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอีก ถือเป็นกลยุทธ์การแข่งขันอีกทางหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าให้มาติดตั้ง

ปัจจุบันโซลาร์รูฟท็อปได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งรูปแบบผลิตเองใช้เองที่นิยมติดตั้งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ติดตั้งเพื่อใช้ไฟฟ้าเองและโซลาร์รูฟท็อปเสรีที่กระทรวงพลังงานจำกัดโควตา สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้

โดยแนวโน้มโซลาร์รูฟท็อปแบบผลิตใช้เองเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มโรงงานอุตสาห กรรมขนาดใหญ่ต้องการลดพีคไฟฟ้าในช่วงกลางวันที่มีอัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหน่วย เทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าช่วงกลางคืนอยู่ที่ 2.90 บาทต่อหน่วย เพราะการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ถูกกว่า ส่งผลให้สามารถลดค่าไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวได้ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าหลายล้านบาทต่อเดือน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,329 วันที่ 7 - 10 มกราคม พ.ศ. 2561


SOLAR NEWS

Tags

โซล่าฟาร์ม solar farm solar inverter โซล่าเซลล์ โซล่าอินเวอร์เตอร์ บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม ชุดประหยัด Solar Rooftop จําหน่ายโซล่าเซลล์ Best Seller PV Roof top solar แผงโซล่าเซล Schneider LappKabel Solar XLR-R Sshneider Grid Tie Inverter ขายไฟฟ้า วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สายไฟ DC รับซื้อไฟฟ้า inverter สายไฟโซล่า grid tie กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน Growatt อินเวอร์เตอร์ โซล่าเซล โซล่าอินเวอร์เตอร์ 3เฟส ติดตั้งโซล่าฟาร์ม โกลแบต Solar farm inverter จำหน่าย แผงโซล่าเซลล์ solar cell ราคา การลงทุนทำsolar farm เครื่องแปลงกระแสไฟ solar cell inva อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก พลังงานแสงอาทิตย์ อินวา solar farm ราคา Asian Solar deep cycle battery เซ็นทรัล อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน ขาย solar cell Best Chioce PV Roof top solar