User Online

User Online: 5
Today Accessed: 688
Total Accessed: 50961
Your IP: 54.198.9.77

หลังที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบว่า พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีแผน จะส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร โดยมีเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน เป้าหมาย 800 เมกะวัตต์grid connect/home solar power systems


ทั้งนี้ กพช. ได้เห็นชอบอัตราการรับซื้อ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff : FIT

สำหรับ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar PV Rooftop)

โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.กลุ่มบ้านอยู่อาศัย     

กำลังผลิต ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์                อัตรา FIT หน่วยละ 6.96 บาท

2.กลุ่มอาคารธุรกิจ ขนาดเล็ก             กำลังผลิต ระหว่าง 10-250 กิโลวัตต์      อัตรา FIT หน่วยละ 6.55 บาท 

3.กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ กำลังผลิต ระหว่าง 250-1,000 กิโลวัตต์ อัตรา FIT หน่วยละ 6.16 บาท

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  (Solar PV Rooftop)


พร้อมกันนี้จะจัดให้มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาในปี 2556 รวม 200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย 100 เมกะวัตต์ และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่อีก 100 เมกะวัตต์  โดยให้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  รับไปออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า รวมถึงหลักเกณฑ์และการออกประกาศเชิญชวน พร้อมกำหนดอัตราการลดหย่อนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเพื่อเป็นเกณฑ์ให้การไฟฟ้าลดหย่อน ให้กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

=================================================

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

1. ประสิทธิภาพการผลิตไฟได้สูงกว่าถึง 15.5%  

กำลังผลิตไฟ 250-300 วัตต์/แผง

2. น้ำหนักเบา เฉลี่ยรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม/ตารางเมตร

3. ราคาถูกกว่า  นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

กล้าท้าว่าถูกที่สุดในตลาด

4. จุดคุ้มทุนสั้นกว่า เพียง 6-7 ปี คืนทุน ที่เหลือนอนกินกำไร

ผลตอบแทนสูงถึง 15-20% ต่อปี คุ้มค่าที่สุด

5. อัจฉริยะกว่า ด้วยซอร์ฟแวร์ที่สามารถดูการทำงาน

ของโซลาร์เซลล์ ช่วยตรวจสอบการทำงานแทนคุณ

6. สะดวก สบายกว่า ช่วยคุณดำเนินการขออนุญาติโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

7. รวดเร็วกว่า ติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพที่ผ่านการอบรมได้มาตรฐานทุกคน

hotline www.solarcellcenter.com

โครงการปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พ.ย. 2556 แล้วค่ะ

ต้องคอยติดตามข่าวสารการเปิดเฟสต่อไปนะค่ะ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ช่วยชาติ ช่วยโลก ช่วยเรา


ด้วย พลังงานสะอาด


SOLAR NEWS

Tags

solar cell ขาย โซล่าฟาร์ม solar farm solar inverter Grid Tie Inverter โซล่าเซลล์ โซล่าอินเวอร์เตอร์ ชุดประหยัด Solar Rooftop บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม ขาย solar cell พลังงานแสงอาทิตย์ solar cell ราคา solar cell Sshneider ABB กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน Schutten solar cell ขายไฟฟ้า ABB Grid Tie Inverter Schutten Solar วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ grid tie โซล่าเซล แผงรูฟท้อปโซล่า trina solar ติดตั้งโซล่าฟาร์ม globatt Best Set PV Roof top solar การลงทุนทำsolar farm โกลแบต รูฟท้อปโซล่า Best Chioce PV Roof top solar โซล่าอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน แผงโซล่าเซลล์ ราคา Schutten Solar ราคา รับซื้อไฟฟ้า ราคาแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ Schutten Solar รูฟท้อป จําหน่ายโซล่าเซลล์ เอบีบี โซล่าอินเวอร์เตอร์ inverter แผงโซล่าเซล แผง solar cell ทำโรงไฟฟ้า solar cell