User Online

User Online: 2
Today Accessed: 306
Total Accessed: 152803
Your IP: 18.212.206.217

การติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อปนั้นไม่อยาก แต่จะติดตั้งอย่างไรให้ถูกหลักวิศวกรรม

และถูกกฏหมายนั้นไม่ง่าย  หลายคนคงประสบกับปัญหาเรื่องการขออนุญาต

ต่างที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป Solar Rooftop

มาที่มหานครเอ็นจิเนียริ่งฯ ที่เดียว ทั้งออกแบบเขียนแบบ, รับติดตั้ง, จำหน่าย

อุปกรณ์ รวมถึงรับดำเนิการขออนุญาตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อ.1, พค.2,

หนังสือยกเว้นฯ, ขอเดินเครื่องขนานระบบ โดยวิศกรไฟ้ฟ้าสามัญเซ็นรับรอง

จบสมบูรณ์แบบใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมายกำหนดครับ

ยินดีให้คำปรึกษาและรับยื่นเอกสาร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ครับ

โทร. 085-4401083, 063-5481063  

ส่งเอกสารได้ที่อีเมล์ s_jaisan@hotmail.c0m

solarcellcenter.com/img/cms/Flow Solar rooftop เอกสารและหลักฐานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา


SOLAR NEWS