User Online

User Online: 5
Today Accessed: 789
Total Accessed: 115740
Your IP: 54.166.172.180

web design/step 1-tile.jpg

TEL. 086-3553648

@ แจ้งสถานที่ติดตั้ง  @ พื้นที่บนหลังคาทางทิศใต้  @ ค่าไฟต่อเดือน @ งบประมาณที่ต้องการลงทุน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

web design/step 2

GET QUOTE ONLINE

 @ ลูกค้าส่งรูปถ่ายหรือแบบแปลนหลังคาบ้าน ระบุทิศใต้    @ แจ้งราคาประเมินทางโทรศัพท์ทันที

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

web design/step 3

GET SOLAR INSTALLED

@ ชำระเงินอุปกรณ์ทั้งหมด @ พร้อมติดตั้งทันทีตามนัดหมายที่สะดวก

-------------------------------------------------------------------------------------


OUR SERVICES-บริการของเรา

  • สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบ

ทีมงานติดตั้ง จะเข้าสำรวจพื้นที่ โครงสร้างหลังคาและออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน เน้นถึงความปลอดภัย,ความประหยัดและคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว ด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบ และคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้า

  • การติดตั้งและบริการหลังการขาย

ทีมงานของเราให้บริการติดตั้งและบริการหลังการขายระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมาตรฐานสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ติดตั้งทั่วประเทศไทย  และประเทศใกล้เคียงด้วยทีมงานที่มีความชำนาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์

• ภาพถ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ที่จะต้องการติดตั้ง
• รูปถ่ายด้านหน้า บ้าน อาคาร สถานที่ ระบุทิศเหนือ-ใต้
• รูปถ่ายด้านข้างและด้านหลัง
• รูปถ่ายหลังคาด้านทิศใต้ที่จะติดตั้งแผง
• รูปถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าที่ซื้อไฟฟ้าปัจจุบัน
• รูปถ่ายหม้อแปลงของอาคาร ระบุขนาด (ถ้ามี)
• ภาพด้านหน้ารั้วของอาคาร โรงงาน
• ภาพถ่าย Google Map หรือ Google Earth
• แบบแปลนอาคารที่แสดงลักษณะของหลังคา
• แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร ระบุถนนใกล้เคียง
• พิกัดดาวเทียม (GPS) (ถ้ามี)

 

 


SOLAR NEWS

Tags

โซล่าฟาร์ม solar inverter โซล่าเซลล์ solar farm ชุดประหยัด Solar Rooftop โซล่าอินเวอร์เตอร์ บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ฟาร์ม ขายไฟฟ้า วิธีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สายไฟ DC รับซื้อไฟฟ้า จําหน่ายโซล่าเซลล์ Best Seller PV Roof top solar แผงโซล่าเซล Schneider LappKabel Solar XLR-R Sshneider Grid Tie Inverter grid tie กริดอินเวอร์เตอร์ ราคาโรงงาน Growatt อินเวอร์เตอร์ inverter สายไฟโซล่า อินเวอร์เตอร์ ราคาถูก พลังงานแสงอาทิตย์ อินวา solar farm ราคา Asian Solar deep cycle battery เซ็นทรัล อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน ขาย solar cell Best Chioce PV Roof top solar ขายแผงโซลา แบตเตอรี่ ดีพไซเคิล solar cell ขาย แผง solar cell globatt grid inverter 3 phase โซล่าเซล โซล่าอินเวอร์เตอร์ 3เฟส ติดตั้งโซล่าฟาร์ม โกลแบต Solar farm inverter